Dự đoán của Tố Hữu

Standard

Năm 1966 Tố Hữu viết bài thơ :
“O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế! To gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!”
Nay (2012), Kỳ Cục tôi nhại rằng:
“Cô du kích nhỏ nâng cao váy
Thằng Mỹ lom khom cúi xuống dòm
Ra thế! Đô to hơn súng nhạy
Tờ xanh hơn cờ đỏ lòm lom ” _ (KVC)

About these ads

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s